Ongeval, wat nu

Volg onderstaande stappen:

 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

 2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.

 3. Met dit formulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.

 4. Stuur het ongevalaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten die je ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,...) en verslagen op naar het secretariaat van de WWSV (Zuiderlaan 13 te 9000 Gent, Tel: 09/243.11.20, Fax: 09/243.11.39, mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).

 5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

 6. Alle bijkomende onkostennota's kan je rechtstreeks aan Arena overmaken zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

 7. Mogen wij u tenslotte vragen onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Arena te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

 

Procédure à suivre en cas d'accident:

 1. Une personne assurée se blesse lors d'une activité.

 2. Le club/la fédération fait remplir une déclaration d'accident. Vous remplissez le questionnaire.

 3. Le médecin remplit l'attestation médicale de la déclaration d'accident.

 4. Vous envoyez la déclaration conjointement avec les notes de frais éventuelles déjà reçues (Ticket modérateur reçu/réclamé auprès de votre mutuelle etc.) et les rapports au Secrétariat de la WWSV (Zuiderlaan 13, 9000 Gand, tél 09 243 11 20, fax 09 243 11 39, mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).

 5. Après que avoir reçu les documents la WWSV transmet le dossier à l'assurance, ARENA vous enverra dans les 5 jours un accusé de réception avec tous les renseignements nécessaires ainsi que le n° de votre dossier. 

 6. Toutes les notes de frais supplémentaires peuvent être envoyées directement à ARENA. Une fois le dossier complet l'assureur fera les remboursements. 

 7. Nous vous prions également de mettre ARENA immédiatement au courant de toutes évolutions défavorable afin de garantir le suivi optimal de votre dossier.

 

What to do in case of an accident?

 1. An insured gets injured during an activity.

 2. The club/federation provides an accident report form. Please fill in the questions.

 3. Go and see your doctor with the accident report form. He/she has to complete the medical certificate that is part of the form.

 4. Send the accident report form together with any already received original expense report (statements you receive from/ request from your mutuality,...) and reports to the following address: Secretariaat van WWSV (Zuiderlaan 13 - 9000 Gent, Tel: 09/243.11.20, Fax: 09/243.11.39, email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).

 5. Once they have received the documents, ARENA will send you an acknowledgment of receipt within five days with all the necessary information and your file.

 6. You can transfer any additional expense reports directly to Arena so they can proceed with the compensation when the file is complete.

 7. Finally, we would like to ask you to notify Arena immediately in the event of any adverse developments in the healing process in order for them to be able to guarantee a smooth settlement of your case.