Kitereglementering

 

In een recentelijk aangepast Koninklijk Besluit is het kitesurfen eindelijk opgewaardeerd tot het niveau van windsurfen. Op zich een ferme kitesprong vooruit want tot dan viel het wettelijk onbestaande kitesurfen onder de categorie pleziervaartuigjes vanop het strand. Hiervoor geldt de 3 en 4 bft.- "luchtmatrassen"-regel als maximum toegelaten windsterkte. Nu is het dus 6 bft. en onze vraag om dit op te trekken naar 7 Bft. ligt al een tijdje op een hoofdstedelijke tafel waar het bij benadering nog 2 jaar zal moeten rijpen.    
Parallel hiermee werd onder impuls van de provincie en in samenwerking met onder andere onze sector, gewerkt aan een leidraad voor de lokale politiereglementeringen. Onze inbreng met de watersportfederaties was er vooral op gericht om de verhoogde veiligheidsvoorschriften zo efficiënt mogelijk naar de praktijk te vertalen, voor zowel de clubs als voor de kiters zelf. Hieronder vind je een poging om de belangrijkste aandachtspunten voor de kiters samen te vatten.

 1. Verplichte verzekering via een VVW of VYF erkende watersportclub.
  Ledenbijdrage via club. Voor bezoekers mogelijkheid tot een daglidmaatschap.
  Aansluitingsformulier via club.

 2. Minimum bekwaamheid:
  Kunnen planeren in beide richtingen en de voorafgaande vaardigheden zoals opgenomen in het watersport paspoort VVW / VYF “kitesurfen basis” of IKO “level 2”.
  Indien deze referentie niet kan worden voorgelegd, kan een attest bekomen worden na korte evaluatie door de kiteverantwoordelijke van de club.   
  Zolang bovenvermelde minimum bekwaamheid niet beheerst wordt, dient er les gevolgd te worden bij een erkende kiteschool.

 3. Toegelaten zones:
  Op- en neerlaten kites binnen de launchezones aan de hoogwaterlijn voor de club.
  Verplichte vertrek- en aankomst in de officiële watersportzones voor de club.
  Tot maximum een halve zeemijl (900 m) van de waterlijn in zee steken.  
  Buiten de watersportzones minimum 200 m van de waterlijn blijven.

 4. Toegelaten periodes:
  Na zonsopgang en voor zonsondergang.
  Tot en met 6 bft.
  Bij voldoende zichtbaarheid (kite op het water kunnen zien liggen tot minstens een halve zeemijl)

 5. Naleving clubvoorschriften:
  Meldingsplicht zodra club open is en het charter “kitesafe” ondertekenen.  
  (Voor leden éénmalig bij seizoensaanvang.)
  Onmiddellijk van het water komen zodra de rode watersportwimpel gehesen wordt.

 6. Bijkomende vereisten voor uitrusting en materialen:
  Voor cursisten helm en zwemvest verplicht. Anderen helm verplicht indien gebruik boardleash.
  Kite aangepast aan windcondities, met kiteleash en quick release.
  Geldige lycra met kitesafe logo, zodra ter beschikking in de club.
  voor de cursisten en dagleden: rode clublycra; dagelijks in te leveren.
  voor de jaarleden met minimum bekwaamheid: lime/gele lycra met persoonlijk registratienummer toegekend door de club.
  Geldige talis aan de kitetrapeze.
  voor de cursisten en dagleden: vrijgesteld door het dragen van rode lycra. (dagverzekering).
  voor de jaarleden met lime/gele lycra: talis met jaartal en het registratienummer;

Op het verplicht dragen van de lycra’s en talissen zal dus pas worden toegezien zodra de leveringen binnen zijn (bekendmaking via de clubsite). De lokale overheden worden via de provincie op de hoogte gebracht dat we die visuele maatregelen tegen ten laatste 1 juli 2011 in praktijk kunnen omzetten.

Met een continu oog voor respect voor alle strandgebruikers, moeten we er dus niet mee inzitten om er terug volop in te vliegen en te genieten van deze ongelooflijke natuursport! Zo mogen we hopen dat het K.B. in de toekomst nog een opwaardering met een extra beaufort kan opnemen i.p.v. bijkomende beperkingen.