UPDATE: Corona: Nieuwe fase vanaf 4 mei

Samen voor een #safestart

In het kader van de Corona maatregelen en in navolging van het protocol van de FOD Mobiliteit communiceerde WWSV volgende safestart gids en campagne om zo een veilige start te voorzien voor fase 1 (4-10 mei). 
Op deze pagina vind je praktische richtlijnen om onze geliefkoosde sporten op een veilige manier op te starten. De gids is van toepassing op onze gebruikelijke disciplines (mits enkele aangepaste maatregelen bij sommige disciplines). Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden kan je op deze pagina van WWSV vinden

Kom vanaf 4 mei naar de club om lokaal te sporten met je eigen sportmateriaal, maar volg wel onze #safestart gids!!

HIERONDER DE COMPLETE #SAFESTART GIDS EN RICHTLIJNEN MET SOCIAL DISTANCING VOOR ZEILEN, SURFEN EN ZEILWAGENRIJDEN TIJDENS DE CORONACRISIS FASE 1 (WEEK 4 TOT EN MET 10 MEI)

safestart Visual Banner

Let op! Deze maatregelen worden de komende periode voortdurend aangevuld. Houd deze pagina van WWSV dus in de gaten om van de laatste updates op de hoogte te zijn.

Maatregelen voor alle zeilers, surfers of zeilwagenrijders

 • Beperk je tot sporten in één watersportclub. Plaats van vertrek watersport is ook plaats van aankomst.
 • Sport individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen.
  (Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen  geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden)
 • Verplaats je naar de watersportclub enkel individueel, of met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont.
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas) is niet toegelaten
 • Om de veiligheid te kunnen garanderen kan je sportclub vragen om vooraf te registreren, informeer je hiervoor bij je watersportclub.
 • Na registratie kan je van je sportclub het attest ontvangen dat kan dienen als wettiging van je verplaatsing voor het beoefenen van je sport. Ook voor het naar de club komen voor het onderhoud en vaarklaar maken van je boot moet je registreren en kan je een attest ontvangen.
 • Je beperkt de tijd voor en na je van het water komt. Je blijft niet hangen op het terrein van de sportclub, het strand, de jachthaven of de parking.
 • Zorg dat je sportmateriaal in goede staat is voor je naar de sportclub komt, zodat het optuigen zo vlot mogelijk kan verlopen.
 • Je gebruikt enkel je eigen sportmateriaal, en deelt dit niet met anderen op de sportclub.
 • Assistentie bij het optuigen of launchen (bv kitesurf vlieger) moet vermeden worden. Als dit door veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet er de nodige 1,5m afstand behouden worden, beschermende handschoenen gedragen worden bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.
 • Alle normale voorrangsregels zijn van toepassing, met speciale aandacht voor het vermijden van elk risico van aanvaring of contact. Hou altijd 1,5 meter afstand. (of in zeil- en surftermen, 1 boot(plank)lengte onderlinge afstand houden)
 • Als toegang tot het watervlak, insteekzone, strand, slipway of ponton niet kan gebeuren zonder de nodige afstand te houden, wacht dan je beurt af.
 • De badge voor toegang tot opslagruimtes of de botenparking deel je niet met anderen

Bijkomende maatregelen voor alle meermansboot zeilers (catamaran, jachten, zwaardboten)

 • Ook op een meermansboot, catamaran of jacht vaar je alleen of met personen waarmee je onder hetzelfde dak woont.
 • Assistentie bij het naar het water brengen en te water laten van de boot door externen moet je vermijden. Je doet dit enkel met een eigen trolley (of wielenset). Als dit door veiligheidsredenen onmogelijk is dan moet onderling met club personeel de nodige 1,5m afstand behouden worden, beschermende handschoenen gedragen worden bij elk handcontact met het sportmateriaal van een ander, of moeten de handen voor en nadien grondig gewassen worden.
 • Het slepen van de boot naar de waterlijn met tractor of jeep kan enkel met je eigen lijnen van de boot. De chauffeur van de club blijft steeds in het voertuig, je begeleidt samen met je opvarenden je boot.
 • Bij het bergen van je boot  op de ligplaats behoud je de nodige tussenruimte. Twee naast elkaar liggende boten kunnen niet tegelijk optuigen.
 • Zorg dat je boot voldoet aan alle veiligheidsnormen en wettelijke uitrusting en in goede staat verkeert om calamiteiten te voorkomen.

Bijkomende maatregelen voor zeilwagenrijders

 • Het is niet toegestaan om in groep te gaan rijden of gezamenlijk een tocht te ondernemen.
 • Je overschrijdt ook via het strand de landsgrenzen niet.
 • Er moet op elk moment voldoende afstand kunnen gehouden worden van andere strandgebruikers zoals fietsers, wandelaars en paarden.

Bijkomende maatregelen voor de bezoekers van jachthavens

 • Voor het zeilklaar maken van je boot op de botenparking breng je je eigen werkmateriaal mee zoals elektriciteitskabels, waterslangen, ladders, trolleys. Bij het aansluiten van deze gebruik je handschoenen, of was je de handen met water en zeep voor en na elke aanraking met club infrastructuur.
 • Werken aan je boot doe je alleen of met personen waarmee ze onder hetzelfde dak woont,
 • Het inladen van het zeilmateriaal aan boord doe je zoveel mogelijk via de botenparking om geloop op de pontons te beperken.
 • Op de pontons respecteer je de nodige social distancing. Je gebruikt je eigen landvasten en wast je handen voor en na elk contact met aanlegpunten op deze pontons.